تخت نرد
قدیمیترین و جدیدترین بازی جهان - بدون شرط بندی
بازی کار آمد

http://www.uploadax.com/images/12629072738718653445.jpg
تصویر یک ساختار آشنا برای بازیکنان نرد است. سفید مشغول بستن خانه های خود بود که قرمز هر دو مهره عقب خود را با شش و بش قات کرده و یک سیخ کباب در خانه 13 خود ساخته و این احتمال وجود دارد ، هنگامی که می خواهد مهره ها را به خانه برساند برخی از تاس ها خرابکاری کنند و باعث گشاد دادن شوند. در سوی دیگر سفید نیز باید در نوبت خود دو مهره عقب را بشکند چرا که اگر اکنون آن ها را حرکت ندهد شاید در نوبت های آینده جا به جا کردن آن ها سخت تر شود. سفید همچنین می تواند با شکاندن مهره عقب خود ، بخت کشته گرفتن از حریف را بیشتر کند.

اما گزینه های روی میز سفید چه بازی هایی هستند؟
1- 24/23 و 13/9
2- 24/20 و 11/10
3- 24/23 و 11/7 نیز حرکت خوبی است اما بازی 13/9 برای پخش کردن مهره بهتر است.

از دید شما کدام بازی بهتر است ؟

24/20 یه بازی خوب شمرده میشه چرا که با این حرکت سفید چند هدف را پیگیری می کند. نخست اینکه منطقه بیرونی زمین حریف رو پوشش می دهد و گشاد احتمالی حریف را در آن ناحیه در تیررس مستقیم تاس های خود دارد. همچنین با گذاشتن تک مهره در افشار حریف هم می تواند در نوبت های بعد در آن خانه لنگر اندازد و هم می تواند آن مهره را ساده تر فرار دهد. نکته کلیدی این است که پس از انجام این تاس ، سفید از لحاظ خال شمار هنوز 8 خال عقب است. با دانستن این موضوع می توان گفت که فرار کردن و یا لنگر انداختن پس از این بازی هر چند خیلی بد نیست اما بازی های امیدوار کننده ای هم نیستند و سفید باید به گونه ای بازی کند که بیشتر ، بخت کشته گرفتن از حریف را بالا ببرد.
برنامه های آنالیز کننده همگی معتقدند بازی 24/20 بد نیست اما بازی 24/23 بازی بهتری می باشد ولی چرا ؟ این برنامه های نکات ریزی را در نظر گرفته اند که شاید کمتر به چشم آید ولی آن ها را در گزینش نهایی کارآمد دانسته اند. آن ها بازی ها و موقعیت هایی که حریف در نوبت بعدی خود می تواند به وجود بیاورد را در نظر گرفته اند و با توجه به آن ها بازی بهتر را برگزیده اند.

تفاوت دو بازی با یکدیگر پس از تاس های حریف :

- بازی 24/20 و 11/10 بازی خوبی است در مقابل تاس های 42 و 54 حریف. اگر سفید مهره را در خانه 20 جای دهد. می تواند 54 حریف را که 13/9 و 13/ 8 بازی خواهد کرد را در تیررس مستقیم خود داشته باشد. و اگر سفید 24/23 بازی کند قرمز میتواند تاس 42 خود را 13/11 و 13/9 بازی کند و در تیررس مستقیم سفید گشاد ندهد ولی اگر سفید به خانه 20 جلو امده باشد قرمز با 42 در صورتی که خانه 4 را ببند باز یک گشاد در تیررس سفید خواهد داشت. در هر دو صورت چنانچه سفید در خانه 20 جای گیرد گشادی از حریف را در تیررس خواهد داشت.

- بازی 24/23 در برابر جفت های قرمز کمی ایمنی بیشتری دارد جفت های مانند 11 -33 - 44 و البته پس از جفت های بزرگ قرمز مانند 66 و 55 که کار را بسیار سخت می کنند ، سفید باید لنگر در خانه 23 را نسبت به لنگر 20 برتر و بهتر بداند.

- حرکت 24/23 در برابر تاس های دیگر حریف مانند مانند 63 ، 62 ، 51 و 31 نیز کارآمد تر است. پس از 63 حربف میتواند با دو مهره کشته بگیرد. پس از 51 و 62 نیز دو تیر دارد و بدون اینکه کشته بدهد و پس از 31 حربف نیز روی روی پیشخوان نخواهد رفت.

همچنین با حرکت 24/20 نیز شاید بسیاری از تاس های در این نوبت دردسرساز نباشند اما در دو نوبت دیگر میتوانند بسیار هزینه ساز باشند برای سفید. در نتیجه می تواند گفت بازی 24/23 کارآمدی بیشتر در کشته گرفتن برای سفید دارد هر چند پیدا کردن آن چندان ساده به نظر نمی رسد.

ارسال در تاريخ پانزدهم اردیبهشت 1393 توسط نردشیر
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

اسلایدر